Menu Aduan Saya menyediakan fungsi untuk pemohon-pemohon menghantar aduan baru serta menyemak aduan-aduan yang telah dihantar berkaitan dengan bidang kuasa Jabatan Kawalan Bangunan, MBPJ

 

 

1.Pada menu kiri, klik pada Aduan Saya.

 

2.Tetingkap tab Aduan Saya akan dilancarkan.

 

 

3.Klik pada butang Aduan Baru untuk mewujud dan menghantar Aduan baru.