Senarai Permohonan memaparkan senarai berserta status semua permohonan-permohonan sama ada yang belum atau telah dihantar ke MBPJ.

Jadual berikut memaparkan senarai status dan keterangan berhubung status tersebut:

Bil.

Status

Keterangan

1.

Belum Dihantar

Permohonan yang disimpan dalam bentuk draf yang disimpan sementara sahaja dan belum dihantar ke MBPJ. Klik link No Rujukan Permohonan untuk menyambung semua pengisian data permohonan sehingga penghantaran selesai atau jika tidak diperlukan pemohon boleh memadamkannya dari senarai

 

2.

Sedang Diproses

Merupakan permohonan-permohonan yang telah berjaya dihantar dan sedang diproses oleh pegawai MBPJ

 

3.

Permohonan Diluluskan

Merupakan permohonan-permohonan yang telah diluluskan oleh MBPJ.

Pemohon boleh memuat turun dokumen-dokumen kelulusan

 

4.

Permohonan Ditolak

Merupakan permohonan-permohonan yang ditolak dan tidak diluluskan oleh MBPJ

 

5.

Notis CN

 

Merupakan permohonan-permohonan yang telah dikeluarkan Notis Pembetulan