Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan

Seksyen ini akan memberi penerangan dan panduan bagi membantu pemohon untuk membuat penyerahan permohonan-permohonan Kelulusan Pelan Bangunan secara atas talian.

 

 

1.Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan secara umumnya dibahagikan kepada 4 kategori utama seperti berikut:

a)Pelan Baru

b)Pindaan Kepada Pelan Lulus

c)Kelulusan Semula

d)Melanjutkan Tempoh

 

 

2.Pemohon boleh memilih kategori yang ingin dipohon tersebut menerusi ikon-ikon yang disediakan di bahagian Jenis Permohonan seperti rajah berikut

 

 

3.Sila klik pada seksyen-seksyen yang berkaitan dengan kategori tersebut