Penyerahan Borang Perakuan Berperingkat

Menu Penyerahan Borang Perakuan Berperingkat disediakan bagi membolehkan pemohon-pemohon untuk membuat penyerahan Borang B, G dan F secara atas talian.