Menu Utama adalah merujuk kepada tab halaman utama yang akan dipaparkan sebaik sahaja pemohon memasuki sistem.

Ia terdiri daripada 3 komponen iaitu:

1. Pengumuman

2. Ikon untuk Penyerahan Permohonan Kelulusan Pelan Bangunan

3. Ikon untuk Penyerahan Borang Perakuan Berperingkat (Borang B, G dan F)