Menu Navigasi adalah merupakan menu arahan sistem yang mengandungi fungsi-fungsi arahan utama untuk menggunakan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan oleh sistem Sistem e-Bangunan 2.0.  

 

 

 

Bil.

Nama Menu

Fungsi

1.

Menu Utama

Mengakses ke halaman utama sistem e-Bangunan

2.

Senarai Permohonan

Memaparkan senarai status permohonan-permohonan sama ada yang masih belum dihantar atau telah dihantar.

3.

Aduan Saya

Membuat Aduan baru dan menyemak senarai dan status Aduan yang telah dihantar

4.

Panduan Pengguna

Memaparkan manual panduan pengguna ini

5.

Carian

Membuat carian katakunci Nombor Rujukan atau Nombor Fail