Pengumuman

  • Tips: Untuk paparan yang lebih baik, sila setkan zoom paparan pelayar kepada 75%. Ctrl + Scroll Mouse ke bawah New
  • Sistem e-Bangunan 2.0 production kini sudah boleh digunakan menerusi pautan http://ebuilding.mbpj.gov.my/ New
  • Permohonan pelan bangunan/iklan/telco menggunapakai sistem ebuilding sepenuhnya bermula dari tarikh 10/12/2018 New